Psychologische begeleiding

Als coach begeleid ik je in het proces gericht op groei en ontwikkeling. Jouw vraag of probleem kan heel uiteenlopend zijn, zo kan je bij mij terecht met vragen en bezorgdheden in verband met:

- Emotionele problemen (Angsten, Depressieve gevoelens, Piekeren, Stress, ...)
- Sociale problemen ( Sociale angsten en vaardigheden, pesten/gepest worden, ...)
- Opvoedingsbegeleiding (ondersteuning bij allerlei opvoedingsvragen)
- Regulatiestoornissen (eetproblemen, slaapproblemen, ...)
- Verslavingsproblematiek
- Moeilijkheden tijdens bepaalde levensfasen
- Gezinsproblemen
- Gedragsproblemen
- Seksuele moeilijkheden (vragen, ervaring, identiteit, beleving,..)
- Algemeen functioneren (perfectionisme, grenzen stellen, identiteitsproblemen, midlifecrisis,...)
- Sport
- ...Jongvolwassenen - Volwassenen
Vaak gaan periodes waarin je futloos bent, je minder goed voelt en negatief denkt vanzelf over. Toch gebeurt het soms dat je blijft vastzitten in die moeilijke periode. Hiervoor kan psychologische hulp op maat de oplossing zijn.
In het intakegesprek zoeken we samen naar de juiste begeleiding op maat.Koppels
Relatieproblemen bij koppels die een moeilijke periode doormaken, moeilijk communiceren of zich niet op dezelfde lijn bevinden...
Door middel van gesprek met beide partners wordt de hulpvraag en het probleem onderzocht vanuit iedere partner zijn/haar standpunt. Samen wordt er gezocht naar de wijze waarop deze problemen of dynamieken tot stand zijn gekomen en hoe deze in stand worden gehouden.Gezin
Wanneer één iemand in een gezin moeilijkheden ervaart zullen wellicht ook de andere gezinsleden hierdoor beïnvloed worden. Een gezin bestaat steeds uit verschillende individuen die een plaats hebben in een bepaalde gezinsdynamiek. Zowel het gezin als het individu kan geholpen worden door deze onderlinge gezinsdynamiek te verstevigen.
Zorgen of problemen worden steeds bekeken vanuit interacties tussen de verschillende gezinsleden. Daarom wordt er samen met alle gezinsleden gezocht naar manieren om met deze problemen om te gaan. Alle gezinsleden en de psycholoog gaan samen aan de slag om de gewenste verandering te verkrijgen.Groep
Door het delen van je ervaringen met de andere groepsleden wordt je zelf meer bewust van de eigen beleving. Je motiveert elkaar op een (in)directe manier en je groeit en ontwikkelt steeds verder als groep.
- Relaxatie
- Middelengebruik
- Dieet
- Motivatie
- Koppelsport (band-/teamversterkend)
- …
Aanmelding
De eerste afspraak wordt gemaakt via:
- TelefoonTherapie
Elke begeleiding wordt in samenspraak opgesteld en is afhankelijk van de persoon en de reden van aanmelding.
Intake
Het eerste gesprek is een verkennend gesprek en een kennismakingsgesprek. Ook worden hier enkele praktische zaken overlopen.Evaluatie
Tijdens de verschillende sessies wordt er stilgestaan bij de werking en het verloop van de begeleiding. Vragen of bedenkingen kunnen altijd besproken worden.

Afronding
Het moment om af te ronden gebeurt steeds in samenspraak. Hierbij overlopen we het proces en de behaalde doelstellingen.

image-148423-5674f04f4e8644b884935629b2c49304.jpg